شرایط گارانتی محصولات کی نو
تمامی محصولات کی نو، از زمان خريد به مدت 18 ماه برای تعويض و تعمير ضمانت می‌شوند و در مجموع به مدت 60 ماه برخوردار از خدمات پس از فروش هستند. زمان شروع دوره‌ی ضمانت محصولات کی نو و خدمات پس از فروش هر کالا برابر با تاريخ فاکتور صادر شده از سوی شرکت کی نو يا عامل توزيع محصولات کی نو است.

شرایط ضمانت

 • مشتری می‌تواند به شرط رعايت پلمب فيزيکی کالا (حفظ برچسب‌ گارانتی و ضربه نخوردن قطعات داخلی) تا ۴۸ ساعت پس از خريد کالا مطابق فاکتور صادر شده، از امتیاز ضمانت تعويض بی قيد و شرط کالا بهره برد.
 • گارانتی محصولات کی نو تنها شامل عيب و ايراد مربوط محصولات می‌شود.
 • برای برخورداری از خدمات دوره‌ی ضمانت محصولات کی نو، ارائه‌ی فاکتور خريد کالا با ذکر شماره‌ی سريال محصول ضروری‌ست. هر گونه خدشه در فاکتور کالا باعث بی‌اعتبار شدن گارانتی می‌شود.
 • هر نوع تغيير فيزيکی، از جمله شکستگی، خراشیدگی، تغيير شکل، زنگ‌زدگی، سوختگی، آسيب‌های ضمن حمل و نقل، آسيب‌های ناشی از نوسان برق شامل خدمات گارانتی نمی‌شود.
 • ارائه‌ی خدمات دوره‌ی ضمانت به طور مستقيم از طرف شرکت کی نو ارائه می‌شود. انجام هر نوع تعمیر و دست‌کاری از سوی هر کس غير از کارشناس شرکت کی نو، ضمانت‌نامه را از درجه اعتبار ساقط می کند.
 • پس از ارسال کالای معيوب به شرکت، در صورت رعايت شرايط ضمانت‌نامه، با عيب‌يابی و تأييد کارشناس فنی کی نو، کالای معيوب يا تعمير يا با کالای سالم تعويض می‌شود.

 

سایر شرایط

 • هزينه‌ی ارسال کالای معيوب به شرکت بر عهده‌ی مشتری‌ می باشد.
 • هزينه‌ی ارسال کالای تعمير يا تعويض شده در دوره‌ی ضمانت به عهده‌ی شرکت می باشد.
 • در صورتی که شرايط ضمانت کالای معيوب با تشخيص کارشناس فنی شرکت کی نو رعايت نشده باشد، تمامی هزينه‌های ارسال کالا بر عهده‌ی مشتری‌ست.
 • در صورتی که ضمانت کالای معيوب بی‌اعتبار باشد، مشتری می‌تواند از خدمات پس از فروش (کی سرویس) در دوره‌ی زمانی تعريف‌شده استفاده نماید.
 • تمامی هزينه‌های تعمیر یا تعویض کالای معیوب پس از اتمام دوره گارانتی محصولات کی نو و طی دوره‌ی خدمات پس از فروش (کی سرویس)  بر عهده مشتری است.
 • تمامی هزينه‌های ارسال و دريافت (پست، پيک، باربری و…)، تعمير يا تعويض کالای معيوب، پس از دوره‌ی ضمانت، بر عهده‌ی مشتری می باشد.