سنسور دود

 

سنسور دود با تشخیص دود و آتش سوزی به گوشی موبایل آلارم داده و شما را از آتش سوزی حتی اگر خارج از منزل باشید مطلع می کند تا جلوی خسارات احتمالی گرفته شود.

این سنسورها معمولا در آشپزخانه و یا مکان هایی که احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد نصب می شود.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!