اینجا مرکز کنترل فرماندهی منزل شماست

گتوی یا کنترل کننده مرکزی رابط بین شما و ساختمان شماست . شما دستورات و سناریوهای دلخواهتان را به گتوی ارسال میکنید و گتوی مسئول انجام آنهاست .

گتوی میدونه شما کی وارد ساختمان میشوید وکی خارج میشوید ، گتوی میدونه الان ساعت چند و شما چه درخواست هایی دارید حتی اون میدونه چند دقیقه تا منزل فاصله دارید و تاموقع رسیدنتون دمای محیط طبق دمای باب میل شما باشه .

کنترل کننده مرکزی کی نو آماده است تا نیاز های شما را براورده کند و از محیط خانه لذت ببرید.

لیست محصولات