ابرو باد و مه و خورشید بزارکنار ،کی نو هواتو داره...

تصور کنید یک روز داغ تابستونی هنگامیکه از سفر یا محل کار بازگشته اید با یک خونه با دمای 40درجه مواجه هستید یا در یک روز سرد زمستانی تا سیستم گرمایش خونه را به دمای مطلوب نزدیک کنند، علائم سرماخوردگی خودنمایی میکنند.

شما با استفاده از سیستم های سرمایش و گرمایش هوشمند کی نو همیشه از هوای مطلوب بهره مند هستید. مادرمجموعه کی نو هم هوای دلتون و هم هوای خونتون رو داریم

لیست محصولات