جهان در برابر چشمان توست .

استفاده از سیستم دوربین مدار بسته کی نو در حفظ امنیت اموال و دارایی‌های ما بسیار ضرورت دارد. از طریق دوربین مدار بسته کی نو ، ما میتوانیم  فعالیت‌های جاری در ملک خود و همچنین اتفاقاتی که در گذشته افتاده است را بررسی کنیم .

تصور کنید از سر کار به خانه باکلی مشغله فکری و خستگی  بازگشته‌اید و با محیطی نامرتب وبهم ریخته مواجه میشوید در چنین لحظه ی دوربین های مداربسته کی نو به کمک شما میایید و به راحتی میتوانید متوجه شوید  که آیا در ساعت‌های گذشته کسی وارد منزل شما شده است یا نه. بنابراین تنها راه حل شما، استفاده از دوربین مدار بسته کی نو است. با این کار، اگر هرگونه حادثه بدی در ملک شما اتفاق افتاده باشد، قادر به شناسایی مجرمان احتمالی خواهید بود.

لیست محصولات